Samling: Raku

Raku er en asiatisk brenneteknikk, som opprinnelig kom fra Korea, og ble importert til Japan på 1500 tallet. Keramikken brennes i en ovn ute som fyres med gass opp til 800-1000 grader. Når keramikken løftes over i en dunke med brennbart materiale, tar det fyr og reduksjonen settes i gang. krakeleringene kommer fram og der det ikke glaseres blir godset svart.